Cenas rādīt: ar PVN |bez PVN

Preču katalogs

Garantija

 

 

Mēs esam par garantiju un patērētāja tiesībām!

 
 
Distances līgums

 

Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam, ja puses nav vienojušās par garāku termiņu. Noteikumus var skatīt šeit

 
 
Distances līgums satur sekojošu informāciju:
 

1. Pārdevēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese.

2. Preču raksturojums un cena (ieskaitot PVN). 

3. Maksa par piegādi. 

4. Samaksas, piegādes kārtība.

5. Informācija par atteikuma tiesībām un garantiju.

 
Distances līgums, kas satur visus iepriekšminētos uzskaitītos punktus, tiek noslēgts, noformējot pasūtījumu interneta veikala santehcity.lv mājas lapā un pēc tam saņemot apstiprinājumu.

 

 

Garantija un apkalpošana pēc pārdošanas
 
 
Visām SantehCity.lv piedāvātajām precēm, tiek nodrošināta ražotāja noteiktā garantija, ražotāja sertifikāti un tās atbilst Eiropas standartiem.
Garantijas termiņš ir norādīts izvēlētās preces aprakstā. Saņemot preci, Jūs saņemiet garantijas talonu ar atrunātiem garantijas nosacījumiem. Garantijas talons ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīta šāda informācija: modeļa nosaukums, sērijas numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums, pārdevēja un pircēja paraksts. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus - šādā gadījumā talons tiks atzīts pār spēkā neesošu. Precēm, kurām ir ražotāja izstrādāts garantijas talons, tas tiek pievienots komplektā.
Garantijas talonā var iepazīties ar garantijas termiņu un precīziem preces lietošanas noteikumiem. Lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju, ievērot preces lietošanas nosacījumus un Jums neradīsies sarežģījumi ar preces garantijas apkalpošanu. Ja precei nav norādīts garantijas termiņš, tad tas ir 2 gadi.  
 
  
Patērētāja tiesības, atteikšanās no preces
 
 
Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12., 14. un 28.pantu Jums ir tiesības atteikties no pasūtījuma un saņemt atpakaļ naudu vai mainīt preces cenu, vai apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ja ir izpildīti visi likumā minētie nosacījumi. Likumu var skatīt šeit
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Interneta veikals santehcity.lv patur tiesības atteikt izmantot pircēja atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumos, ja prece netiek atgriezta tās oriģinālajā iepakojumā, preces iepakojums ir būtiski bojāts, ir sabojātas preces drošības plombas, noplēsta aizsargplēve, uz preces saskatāmas nevērīgas lietošanas pēdas, piemēram, skrāpējumi, deformācija un tamlīdzīgi defekti.

 
Klientam ir tiesības atteikties no pasūtījuma arī, ja:
 
 
prece neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām - tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu;
prece nav derīga mērķiem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos vai tehniskajā pasē, bet, ja tādu nav, - mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;
prece nav derīga mērķiem, kuriem patērētājs izvēlējies preci un par kuriem tas tieši vai netieši paziņojis pārdevējam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad pārdevējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus speciālus mērķus un patērētājam nebija pamatota iemesla paļauties uz pārdevēja kompetenci un spriedumu;
prece neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā pārdevējs uzrādījis ar preču paraugiem vai modeļiem;
prece nav iesaiņota, bet iesaiņojums ir nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās;
► par preci sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam vai arī tā rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

 

Klienta tiesības, ja viņam pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece:
 
 
Klients, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai ražotājs vai pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

- attiecīgi samazina preces cenu;

- bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus   par neatbilstības novēršanu;

- apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

- atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

 
Atteikuma tiesības
 
Atteikuma tiesības ir klienta tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.
 
►  Klients var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos no:
- līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas;
- distances līguma;
- līguma par dzīvošanai paredzētas ēkas vai ēkas daļas lietošanas tiesību iegūšanu uz laiku.

 

Atteikuma process

 

Ja Jūs vēlas atteikties no preces, lūdzam sazināties ar mums e-pasts: info@santehcity.lv;
 Klienta pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci pārdevējam;
Pārdevēja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas atmaksāt patērētājam to naudas summu līdz ar visiem procentiem, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim;
Lai atteiktos no preces, klients iesniedz pārdevējam rakstveida atteikumu. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo klientu no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ pārdevējam;
Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
 
Pirkuma līguma kopijas interneta veikals santehcity.lv neuzglabā.  
 
 

 
Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar mums, e-pasts info@santehcity.lv, mob. tālr.:  +371 20045747

 

iecienītākās preces

Informācijas kopēšana, pārpublicēšana vai izplatīšana bez SIA "SANTEHKOMPLEKTS" atļaujas stingri aizliegta! © 2013 Santehcity